Een kleine cursus hoe u de mooiste kaart of hele pagina kunt maken
Dit is de voorpagina van metliefs.nl
In het midden vind u de box waar met de code
de kaart kan worden opgehaald.

Als u een kaart gaat uitzoeken klikt u
op de rubrieken kolom in de blauwe balk
en selecteerd de rubriek.
In de rubriek gaat u op zoek naar de
kaart die u wilt gaan versturen.